Skiktgräns statlig inkomstskatt

By 4 september, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen föreslår pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen föreslås därmed uppgå till 598 500 kr.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply