Deklarera småhus

By 4 september, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket öppnar e-tjänsten för att deklarera småhus den 11 september.  En allmän eller förenklad fastighetstaxering görs var tredje år alternativt vid en särskild fastighetstaxering.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply