Granskning av tillsyn

By 4 september, 2023RSS_SRF-konsult

Riksrevisionen genomför granskning av tillsynen över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt som utförs av Finansinspektionen, länsstyrelserna samt Bolagsverkets uppdrag.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply