Åtgärder mot penningtvätt

By 4 september, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen tillsätter arbetsgrupp med uppgift att identifiera, utvärdera och föreslå olika åtgärder för att motverka bedrägerier och penningtvätt och minska sårbarheter i betalningssystem.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply