Utmätta tillgångar

By 31 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Kronofogden har med hjälp av polisen utmätt tillgångar motsvarande 70 mkr från personer med skulder i enlighet med den nya lag som trädde i kraft den 1 augusti 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply