Producentprisindex

By 25 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar nedgång i producentprisindex  med 0,6 % i juli jämfört med juni 2023. Exportpriserna steg med 0,7 % och på hemmamarknaden sjönk de med 1,8 %.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply