Sysselsättning

By 25 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att det i juli 2023 var 5 533 000 sysselsatta, en ökning med 128 000 jämfört med juli 2022.  Antal arbetade timmar var i genomsnitt 97,6 miljoner timmar/ vecka. Arbetslöshetsnivån var 6,2 %. 

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply