Kompetensbrist

By 24 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Tillväxtverket rapporterar tillgången på lämplig arbetskraft fortfarande det största tillväxthindret för SME företag. Företag i Norrlandslänen upplever större problem än övriga Sverige.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply