Minskad lönsamhet Q2 2023

By 25 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att näringslivets totala RR före av- och nedskrivningar minskade 15,0 % under Q2 2023, jämfört med Q2 2022. Personalkostnaderna steg med 7,0 %.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply