Minskade lager

By 23 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska företags lager minskade med 4,2 mdkr i fasta priser under Q2 2023, jämfört med Q1. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,7 % i volym.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply