Garantipension

By 23 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd för fråga om egentlig hemvist för en i mer än ett år utomlands frihetsberövad person utifrån rätt till garantipension.