E-identifiering

By 10 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

EU Rådet och EU-parlamentet har nått en preliminär politisk överenskommelse om de centrala inslagen i en ny ram för en europeisk digital identitet (e-identifiering).

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply