Spärrbelopp

By 27 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande avräkning utländsk skatt och vad som krävs för att spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kr.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply