Avslagen tjänstledighet

By 26 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Arbetsdomstolen (AD) dömer att en anställd som varit tjänstledig för studier utifrån felaktiga uppgifter grovt åsidosatt sina åligganden vilket ger arbetsgivaren skäl för avsked.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply