Teckningsoptioner

By 26 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har bedömt att ett bolag inte ska beskattas för överföring av teckningsoptioner till anställda för att kunna leverera aktier i ett personaloptionsprogram.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply