FoU i Sverige

By 26 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Tillväxtanalys rapport visar att den forskning och utveckling (FoU) som sker inom det svenska näringslivet till 93 % utförs av multinationella företag.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply