Beslut om utbetalningsmyndigheten

By 25 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Riksdagen antog regeringens lagförslag till Utbetalningsmyndighetens verksamhet vars uppdrag blir att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.