Moms i flera led

By 21 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande hur beskattningsbara transaktioner i flera led med endast en transport av varan ut ur EU ska bedömas.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply