KI inflationsprognos

By 21 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Konjunkturinstitutet (KI) bedömer att lågkonjunkturen blir relativt kortvarig med störst påverkan på företagens produktivitet och arbetslöshet som ökar mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply