Mindre ersättning

By 13 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Försäkringskassan rapporterar att kompensationsgraden i sjukförsäkringen successivt har minskat i takt med stigande reallöner har, från 74% år 1995 till 66% år år 2021.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply