Moms på sjön

By 13 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande kring hur moms ska hanteras för fartyg som går på öppna hav mer än 50 % av totalt antal resor som fartyget genomför under ett kalenderår.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply