HD kring bokföringsbrott

By 13 juni, 2023RSS_SRF-konsult

Högsta domstolen fastslog att brotten att inte upprätta årsredovisning samt underlåtenhet att bokföra för ett bolag under samma räkenskapsår inte ska anses vara samma gärning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply