Var tredje diskriminerad

By 28 april, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) uppger att 32% av personer med funktionsnedsättning och 37% personer med nedsatt arbetsförmåga har upplevt någon typ av diskriminering i arbetslivet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply