Eldstöd #2 ändring

By 28 april, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om elstöd till konsumenter för nov–dec 2022 som medför att elstöd enbart lämnas för elförbrukning som avser konsumentändamål.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply