Löneutveckling

By 28 april, 2023RSS_SRF-konsult

Medlingsinstitutet (MI) meddelar att lönerna steg med 2,9 % i februari 2023, samtidigt som hög inflation gjorde att reallönen minskade med 6,5 %.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply