Skadestånd och moms

By 26 april, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket har tagit fram ett ställningstagande angående när betalningar av skadeståndskaraktär påverkar mervärdesskatten med anledning av ny praxis från EU-domstolen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply