Fortsatt ökad sysselsättning

By 26 april, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) uppger att arbetslöshetstalet uppgick till 7,3 procent i mars 2023. Det är en ökning med 144 000 jämfört med mars 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply