Tjänstepension allt viktigare

By 17 april, 2023RSS_SRF-konsult

Svensk Försäkrings rapport visar att tjänstepensionen fyller en allt större del av den totala pensionen. Under 2022 utgjorde tjänstepensionen 22 procent av den totalt utbetalda pensionen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply