Vårpropositionen presenterad

By 17 april, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen har presenterat vårpropositionen innehållandes regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken med syfte att ange politikens inriktning inför 2024.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply