Minskad inflationstakt

By 14 april, 2023RSS_SRF-konsult

Inflationstakten var 10,6 % i mars 2023 jämfört 12 % i februari enligt Statistikmyndigheten (SCB). Inflationstakten påverkades av prisökning på boende-och transportkostnader, varor och tjänster.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply