BNP minskade

By 12 april, 2023RSS_SRF-konsult

Sveriges BNP minskade med 1,0 procent i februari jämfört med föregående månad, bland annat på grund av lägre hushållskonsumtion.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply