Ökad anmälan

By 3 april, 2023RSS_SRF-konsult

Finanspolisens årsrapport för 2022 visar att banker och andra verksamhetsutövare allt oftare rapporterar in misstankar om penningtvätt till Finanspolisen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply