Märket satt

By 1 april, 2023RSS_SRF-konsult

Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett nytt löneavtal och därmed normen för övriga avtal satt. Märkets totala avtalsvärde är 7,4% och avtalet löper i 24 månader.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply