Inflationsprognos

By 30 mars, 2023RSS_SRF-konsult

Konjunkturinstitutets prognos är att inflationen exkl. energi faller tillbaka men blir hög under hela 2023 och först Q2 2024 kommer den ner till 2%. Riksbanken fortsätter med räntehöjningar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply