Snabbare i arbete

By 30 mars, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB:s) arbetskraftsundersökning visar att det går snabbare för utrikes födda i Sverige att få sitt första arbete jämfört med samma grupp i EU-länder.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply