Elstöd skatteplikt

By 29 mars, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket förtydligar att för elstöd utbetalt till fysisk person med tillhörande enskild näringsverksamhet är hela eller delar av elstöd ett skattepliktigt näringsbidrag.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply