Nedgång i producentprisindex

By 24 mars, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex gick ned med 1,0 procent i februari jämfört med januari 2023, framförallt med anledning av handel med och priser på energi.