Åtgärder för förbättrad konkurrens

By 24 mars, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen ger Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konkurrenssituationen och pris- och kostnadsutvecklingen inom vissa branscher.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply