Moms på ersättning till anställda

By 24 mars, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket redogör med anledning av EU domslut ett nytt ställningstagande för reglerna kring när ett tillhandahållande till en anställd anses ske mot ersättning, d.v.s. vara en omsättning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply