Avräkning utländsk skatt

By 22 mars, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket bedömer att skatt är avräkningsbar när ett preliminärt slutskattebesked baserat på deklarationen i utlandet har utfärdats, oaktat senare definitivt slutskattebesked.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply