Carry forward

By 22 mars, 2023RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolens dom avseende förutsättningar enligt carry forward-regeln för avräkning av utländska inkomster som har beskattats i utlandet under det år då avräkning begärs.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply