Deklarera via post

By 21 mars, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket har från den 21 mars tillfälliga brevlådor öppna dygnet runt på 39 kontor runt om i landet för att lämna pappersdeklarationer. I år skickas de inte inplastade utan kommer i ett kuvert.

The post Deklarera via post appeared first on Srf konsulterna.