Ändringar i K2 och K3

Bokföringsnämnden (BFN) remitterar förslag på ändringar av BFNAR 2016:10, BFNAR 2012:1, vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) och om årsredovisning/koncernredovisning (K3).

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply