Mina ombud

Energimyndigheten ansluter sig som första myndighet till ombudstjänsten Mina ombud delvis för den förenkling det ger i myndighetens ärendehantering av det ekonomiska stödet till elintensiva företag.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply