Redovisning av biologiska tillgångar

By 27 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Bokföringsnämnden (BFN) presenterar en genomgång av praxis för redovisning av biologiska tillgångar, hur praxis förhåller sig till ÅRL och BFN:s K-regelverk samt analys av om en ändring av praxis är önskvärd.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply