Trendbrott

By 27 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om trendbrott i tidigare avtagande tillväxttakt gällande utlåning till icke-finansiella företag. Januari 2023 hade en uppgång med 14,8 % i årstakt, jämfört 13,7% i dec 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply