Elstöd utbetalas

By 27 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Försäkringskassan har succesivt börjat betala ut elstöd #1 till privatpersoner i södra och mellersta Sverige. Den som har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister ska ha fått sina pengar senast den 7 mars.