Mer tillsyn baserat på klagomål

By 22 februari, 2023RSS_SRF-konsult

2 200 klagomål om dataskydd inkom till Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) under 2022 och 106 tillsynsgranskningar slutfördes. Fem tillsynsärenden fick sanktionsavgifter om sammanlagt 9 720 000 kr.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply