Fler utstationerade i Sverige

By 21 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverket rapporterar att över 70 000 personer arbetade som utstationerade i Sverige under 2022. Störst andel inom byggbranschen, inom IT samt jord- och skogsbruk ökar antalet jämfört med tidigare år.