Extra ändringsbudget för 2023

By 22 februari, 2023RSS_SRF-konsult

Riksdagen antog regeringens lagförslag om en tillfällig skatt på överintäkter från viss elproduktion som innebär att intäkter på över 1 957 kr/MWh under perioden mars-juni 2023 beskattas med 90 procent.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply